Įgyvendinami organizacijos projektai šiais metais

Darius · 2010-06-08 Naujienos


VšĮ “Verslo iniciatyva” sulaukė džiugių žinių iš Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo (JTBA) agentūros ir Kauno miesto savivaldybės – patvirtinti finansavimai 4 projektams. Kaip ir praėjusiais metais, šįmet tęsime mentorystės projektą, kartu su iniciatyvių studentų grupe vykdysime jaunimo nedarbo projektą, skirtą studentus parengti darbo rinkai. Kartu su partneriais iš Estijos, Norvegijos ir Vokietijos 7 dienas Kaune diskutuosime ir ieškosime jaunimo nedarbo ir verslumo problemų sprendimo būdų. Iki pat žiemos rengsime diskusijas jaunimui su visuomenei žinomais kauniečiais miestui aktualiais klausimais.

Projektas „(Ne)darbas – tai galimybė?” Kauno regione 2010 liepos – gruodžio mėnesiais. Kartu su 4 iniciatyvinės grupės nariais projekte numatyta 50 projekto dalyvių – su socialinėmis problemomis susiduriančių studentų.   Šio projekto metu suteiksime projekto dalyviams tinkamų žinių ir kompetencijų susijusių su įsitraukimu į darbo rinką (motyvacinio laiško rašymas, pokalbis dėl darbo, savęs pristatymas ir pan.). Vėliau vykdysime veiklas leisiančias integruotai taikyti jau turimus įgūdžius. Bus kontaktuojama su verslininkais, užmezgami bendradarbiavimo ryšiai, padėsiantys surasti projekto dalyviams potencialias darbovietes.  Liepą numatyta projekto pradžia, reigistracija, atrankoje dalyvauti galės visi studentai. Projekto veiklos tęsis iki metų pabaigos.

Projektas „Do not waste your time and take this chance“ vykdomas kartu su Kauno miesto savivaldybe liepos 25, rugpjūčio 1 dieną. Savaitės trukmės mokymuose jauni bedarbiai žmonės iš Kauno ir Kauno miesto partnerių (Detmoldo, Tartu ir Hordalando) dirbs kartu gerindami savo įgūdžius, kad būtų pasiruošę platesnei integracijai į darbo rinką. Šio projekto pasirengiamasis vizitas bus vykdomas liepos 8-10 dienomis. Jo metu visų projekte dalyvaujančių šalių atstovai pristatys savo šalių jaunimo nedarbo problematiką, taikomas jos sprendimo metodikas.

Pagrindinio projekto susitikimo metu liepos pabaigoje sieksime skatinti jaunimą ruoštis darbo paieškai ir praktiškai pritaikyti įgytas žinias ieškant darbo vietos, mokyti rašyti motyvacinius laiškus, CV, motyvuoti jaunuolius aktyviai įsitraukti į darbo paieškas suteikiant pasitikėjimą savimi. Inicijuoti jaunų žmonių norą dirbti savo šalyje, teikiant prioritetą savo miestui.

Dalyviai bus skatinami  ne tik aktyviai ieškoti darbo vietų, bet kartu motyvuojami susikurti darbo vietas. Susitikimuose su Kauno regiono verslininkais, verslumo ugdymo specialistais bus skatinama gerosios patirties sklaida, patraukliai pristatomos galimybės susikurti verslą, darbo vietą egzistuojančiame versle.

Šių projektų įgyvendinimą finansuoja JTBA, dalinai remia Kauno miesto savivaldybė.

Projektas “Jaunimo diskusijų kultūros formavimas 2010”. Projekto tikslas – plėtoti diskusijų kultūrą Kaune, ypač jaunimo tarpe. Renginiai vyks kas dvi savaites (iš viso 20 diskusijų iki metų pabaigos), juose galės dalyvauti visi norintys jauni asmenys. Kiekvieną renginio vakarą bus diskutuojama aktualiais Kaunui ir visuomenei klausimais. Dalyviai turės galimybę dalintis novatoriškomis idėjomis tarpusavyje. Forumo kviestinių visuomenės veikėjų ir jaunimo diskusijas koordinuos renginio vedėjas, tačiau uždavinėti klausimus ir duoti pastabas galės visi dalyvaujantys jauni žmonės. Kviestiniai svečiai bus savivaldybės atstovai, didžiųjų Kauno universitetų dėstytojai, aktyvūs Kauno visuomenininkai, miesto plėtros ir įvaizdžio specialistai, urbanistai ir kiti asmenys. Pagrindinės diskusijų temos: miesto vizija, vystymas, plėtra, jaunimo įtraukimas, palankios erdvės jaunimui kūrimas, jaunimo aktyvumo problemos ir jų sprendimo būdas, apmiręs vakarinis Kaunas ir pan. Po renginio diskusijų  tęstinumas bus vykdomas internetiniame naujienų portale www.kaunozinios.lt.

Informacijos apie konkrečią diskusijos temą, vietą ir laiką ieškokite naujienų portale www.kaunozinios.lt.

Mentorystės projektas “Jaunimo verslumo skatinimas gerąja praktika”. Kaip ir praėjusiais metais, šįmet tęsime mentorystės projektą, skirtą skatinti jaunimo verslumą. Šįmet planuojamas platesnis dalyvių ratas su didesne atranka siekiant pritraukti tikslinę dalyvių auditoriją. Bus praplėstos ir veiklos iki viešųjų seminarų, verslo simuliacijų. Detalesnė informacija ir registracija bus paskelbta rugpjūčio – rugsėjo mėnesiais.

Projektus finansuoja Kauno miesto savivaldybė.


-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2018. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.