Simuliacijos


 „Verslo iniciatyva“ užsiima simuliacijų kūrimu, vystymu ir taikymu mokymo procese. Priklausomai nuo poreikio, simuliacijos gali būti pasiūlomos tik kaip produktas, arba kartu su taikymu – simuliaciniais mokymais. Lygiagrečiai taikant teorinio pobūdžio mokymus ir juos įtvirtinant su praktinėmis simuliacijomis, sukuriamassinergijos efektas ir žinios įsisavinamos geriau, įgūdžiai ugdomi efektyviau.

Kartu su organizacijoje išvystytomis simuliacijomis yra parengtos ir įgyvendintos tikslinių mokymų programos. Simuliacijos tapo tęstinių projektų ir veiklų dalimi, leidžianti efektyviau ir sėkmingiau siekti įvairių ugdymo tikslų. Šiuo metu bendradarbiaujama su  Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu dėl simuliacijų integravimo į mikroekonomikos modelio studentų programą.

Organizacija išvystė ir siūlo dviejų krypčių simuliaciniais metodais paremtas ugdymo priemones – pilietiškumo ugdymo ir demokratijos procesų modeliavimo žaidimą  bei verslo procesų, rinkos, derybų, planavimo ir pardavimo įgūdžių modeliavimo žaidimus:

EcoSim Daniel – pasiūlos ir paklausos simuliacija

daniel

Tai auditorinis simuliacinis žaidimas skirtas parodyti, kaip formuojasi rinka, pasiūlos paklausos dėsniai bei nusistovi rinkos kaina. Žaidimas nukelia į senovės laikus, kuomet rinka buvo formuojama vykdant tiesioginę prekybą, mainus, o kaina nustatoma derybų keliu. Žaidimo struktūra yra pakankamai paprasta, tinkanti kaip komandos formavimo būdas bei strateginio planavimo ir derybų meno įgūdžių stiprinimui. Greitu metu EcoSimDaniel pasirodys ir stalo žaidimų parduotuvių lentynose.

EcoSim Elections – rinkimų pilietiškumo ugdymo simuliacija

elections

Žaidimo metu simuliuojamas priešrinkiminis laikotarpis. Jo pradžioje komandos atstovauja kelioms skirtingoms, tačiau vienodą palankumą (populiarumą) visuomenėje turinčioms partijoms. Visų partijų finansiniai ištekliai – vienodi (valstybinės dotacijos partijoms yra nustatomos pagal ankstesnių metų politinių partijų finansavimo vidurkius). Kiekvieną kartą priimdamos sprendimus (vienas sprendimų laikotarpis atspindi vieną realaus gyvenimo savaitę), visos komandos turi įvertinti tris visuomenei aktualius klausimus, nurodydamos savo poziciją, vertinant įvairias iniciatyvas. Komandos taip pat privalo valdyti savo turimus finansinius išteklius, kuriuos savo nuožiūra kiekvieno laikotarpio pabaigoje paskirsto įvairiems žiniasklaidos kanalams (spaudai, televizijai, internetui etc.) bandant pasiekti savo tikslinę rinkėjų auditoriją. Laimi po visų etapų palankiausią visuomenės nuomonę (reitingą) pelniusi komanda.

EcoSim Adam – rinkos simuliacija

adam

Žaidimo metu modeliuojama monopolinės konkurencijos rinka, kurioje kelios įmonės pardavinėja tą patį produktą ir konkuruoja tarpusavyje priimdamos svarbiausius įmonės vystymo, kainodaros ir rinkodaros sprendimus. Šio žaidimo tikslas – padėti žaidimo dalyviams suvokti konkurencijos mechanizmo, pasiūlos ir paklausos jėgų veikimo principus, bei supažindinti su strateginiais sprendimais kuriuos tenka priimti įmonės vadovui. EcoSim Adam žaidimo modelis yra orientuotas į mikroekonomikos lygmenį, nes veiksmas vyksta vienoje rinkoje ir dalyviai turi priimti įmonės lygio sprendimus: prekės kaina ir gamybos apimtys, investicijos, reklama. Simuliuojamų įmonių tikslas – uždirbti kuo didesnį pelną bei užimti rinkos dalį.

EcoSim Maynard – nekilnojamo turto vystymo ir investicijų simuliacija

maynard

Šio žaidimo metu modeliuojama uždara kelių įmonių veikimo erdvė, kurioje jos turi skirtingus išteklius ir tikslus. Iš anksto suformuotų tikslų siekiama perkant ir parduodant žemės sklypus. Žaidimas skirtas supažindinti dalyvius su esminiais investavimo į nekilnojamąjį turtą procesais bei tikslų įgyvendinimą derybų keliu. Auditorinės simuliacijos metu dalyviai turi integruotai taikyti įvairiapusiškas
žinias susijusias su derybiniais įgūdžiais, konfliktų valdymu, lyderyste, planavimu. Veikdamos ribotoje investicinėje aplinkoje, kurioje keičiasi sąlygos, dalyvių grupės turi pasiekti tam tikrus individualius tikslus. Svarbiausia kiekvienos komandos užduotis – sukaupti reikiamą materialųjį turtą (tam tikrą žemę ar pinigus) savo investiciniams projektams įgyvendinti. Žaidime yra užfiksuoti įvairūs konfliktai, kurie iš esmės apsunkina sąlygas visoms komandoms įgyvendinti savo tikslus.

Daugiau informacijos www.ecosim.lt

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2024. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.