Apie mus


Viešoji įstaiga „Verslo iniciatyva“ yra į jaunimo verslumo skatinimą orientuota nevyriausybinė organizacija, siekianti paskatinti ir ugdyti jaunimo aktyvumą, užimtumą, įsitraukimą ir verslumą plačiąja prasme. Organizacija skatina ir padeda jauniems asmenims  kurti ir plėtoti verslo idėjas, įgyvendina jaunimo aktyvumo, užimtumo ir verslumo skatinimo krypties projektus, įgyvendina šių krypčių tyrimus, analizes, vertinimus.

Mūsų vizija

Inovatyvi verslumo ugdymo ir užimtumo skatinimo srityse su jaunimu dirbanti organizacija.

Mūsų misija

Taikant inovatyvius mokymo metodus, vykdant analitinę-tiriamąją veiklą, įgyvendinant novatoriškus modelius bei darant teigiamą įtaką verslo aplinkai, ugdyti jaunų žmonių įsitraukimą, gebėjimus ir jų veiklos sąlygas, išskiriant verslumo sritį.

Organizacijos vertybės:

 • Verslumo ugdymas;
 • Jaunas žmogus;
 • Užimtumo ir aktyvumo skatinimas;
 • Nuolatinis tobulėjimas ir žinios;
 • Socialiai atsakingas verslas;
 • Inovacijų taikymas ir plėtra mokymo procese;
 • Partnerystė;
 • Verslo aplinkos gerinimas;
 • Savanorystė/praktika;
 • Neformalus ugdymas.

Organizacijos veiklos kryptys:

 • Simuliacijos
 • Renginiai, mokymai ir konsultacijos
 • Projektai
 • Analitinė-tiriamoji veikla

Komanda

Dariusarunas

              Darius                          Arūnas

 

———————————————–

Viešieji pirkimai

Viešųjų pirkimų informacija.

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2024. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.