Jaunimo verslo galimybės Kaune

Eglė · 2012-03-16 Naujienos


Remiantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais, jaunimo verslumas yra apibrėžiamas kaip jauno žmogaus požiūris, įgūdžiai ir žinios, kurie leidžia atpažinti galimybę kurti pridėtinę vertę (tiek socialinę, tiek ekonominę) ir veiksmai, nukreipti išnaudojant šią galimybę. Verslumas yra asmens gebėjimas idėjas paversti veiksmais. Jis reiškia kūrybingumą, naujoves ir pasirengimą rizikuoti bei gebėjimą planuoti ir valdyti projektus siekiant tikslų.

Verslumas reikalingas visiems kasdieniniame gyvenime, darbe ir visuomenėje, leidžia darbuotojams geriau suvokti savo darbinės veiklos kontekstą ir geriau pasinaudoti galimybėmis, sudaro sąlygas verslininkams pradėti visuomeninę arba komercinę veiklą. Pakankamai aukštas jaunimo verslumas gali užtikrinti tvarų ilgalaikį šalies ekonomikos augimą, sėkmingą jaunų žmonių integraciją į darbo rinką, bei darnaus vystymosi prioritetų užtikrinimą.

Tyrimų agentūros UAB „Rait“ duomenimis, net 83% 16-25 m. amžiaus Lietuvos jaunimo ketina kurti savo verslą ir stipriai išsiskiria lyginant su visais gyventojais, tarp kurių tik 8% Lietuvos gyventojų ketina pradėti kurti savo verslą.

Visgi noras ir motyvacija jaunimo tarpe realiai veiksmais virsta itin retai, ir tai pastebima tiek nacionaliniu, tiek regiono lygiu. Štai remiantis Kauno mieste atliktų jaunimo situacijos tyrimų duomenimis, dauguma (95 proc.) jaunų žmonių savo verslo neturi ir neturėjo. Savo verslą pradėti planuoja 8 proc. respondentų. Šeimos versle dalyvauja 3 proc. tyrimo dalyvių,o tik 2 proc. vadovauja savo verslo veiklai. Dar 1 proc. nurodė, kad šiuo metu yra verslo partneris.

O kokios institucijos ar veiklos prisideda prie jaunimo verslumo skatinimo? Anot jaunimo, labiausiai skatina kurti verslą susitikimai su verslininkais (39,5 proc.) ir savo idėjų plėtojimas bei vystymas (28,9 proc.). Tuo tarpu labiausiai verslumą skatinančiomis organizacijomis įvertintos viešosios įstaigos „Verslo iniciatyva“ ir „Verslo inkubatoriai“ (po 22 proc. respondentų vertinimų). Tyrime dalyvavusių studentų (2 proc.), verslininkų, dėstytojų ir savivaldybės atstovės teigimu, viena mažiausiai jaunimo verslumą skatinančių organizacijų – Kauno miesto savivaldybė.

Bet šio rodiklio negalima vertinti vienareikšmiškai. Visų pirma, tyrimas atliktas ir pristatyas 2010 metais. Pastebėtina, kad nuo tada bendras dėmesys verslumui iš esmės pasikeitė, o tai atsispindi ir savivaldybės veikloje. 2011 metais pradėjęs veikti verslumo skatinimo fondas, suteikęs paramą naujoms verslo idėjoms, turėtų būti plėtojamas ir 2012 metais, taigi dabar atliekant jaunimo verslumo situacijos tyrimą respondentų nuomonė savivaldybės atžvilgiu gali būti kitokia.

O kokios veiklos Kaune skatinta imtis verslo? Tai respondentų labiausiai rekomenduojama verslą skatinanti veikla yra paskaitos, seminarai (21,44 proc.). Nors ir mažiau procentų surinkusi veikla, bet taip pat ne ką mažiau svarbus veiklos skatinimo aspektas respondentų pasirinkimu  buvo susitikimai su verslininkais (13,92 proc.).

Belieka palinkėti pradėti ir nebijoti imtis verslo, o padedančių institucijų, seminarų ir net viešojo sektoriaus subjektų suteikiančių vienokią ar kitokią pagalbą pradžiai yra tikrai daug. Lieka tik imtis iniciatyvos bei pasinaudoti suteikiamomis galimybėmis. Sėkmės!

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2018. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.