Mentorių ir ugdytinių mokymai: suformuotos susitikimų gairės (foto)

Darius · 2009-11-07 Naujienos


Lapkričio 4-5 dienomis KTU verslo inkubatoriuje vyko mentorių ir ugdytinių susitikimas, mokymai, kuriuos vedė VšĮ “Atsakingo verslo ir mentorystės instituto” direktorė Egidija Talalienė. Jų metu ugdytiniams buvo pristatyti verslininkai – mentoriai, supažindinta su mentorystės modelio veikimu ir nauda, sudarytos susitikimų gairės, suformuotos ugdytinių grupės. Aktyviai dalyvavę ir jau spėję patirtimi pasidalinti verslininkai parodė didžiulį norą ir ryžtą mokyti jaunuolius ir padėti jiems pradėti veikti savo verslo tikslo link.

Mokymų metu verslininkai pabrėžė, jog tai ne studijų paskaitos, ne seminarai, kuriuose tik klausoma. Čia mūsų tikslas – priversti ugdytinius pradėti veikti verslo tikslo link mąstant, kuriant ir veikiant.  Todėl galioja griežta sąlyga – atlikti namų darbus. Kaip išsireiškė mentorius: „No preparation, no participation“.

Keturi mentorystės etapai- susitikimai:

Tikslo nustatymas

Ko jūs siekiate?

Realybė

Esamos situacijos įvertinimas

Galimybės

Kokios jos yra?

Ar jomis pasinaudosite?

Veikimas

Mentorystės bendradarbiavimo grupėse taisyklės:

  1. KONFIDENCIALUMAS
  2. VENGTI KRITIKOS
  3. SAVIDISCIPLINA
  4. PRIVALOMA PARENGTI NAMŲ DARBUS!(PRIEŠINGU ATVEJU, DALYVAVIMAS GRUPĖJE NEGALIMAS)
  5. ATVIRAI REIKŠTI MINTIS
  6. PASITIKĖJIMAS

Detalesnė informacija ir užduotys pirmajam susitikimui su mentoriumi persiųsta asmeniškai dalyviams. Pabaigoje norime pastebėti,  jog verslininkų požiūris į ugdytinius– labai rimtas ir dedami nemaži lūkesčiai. Geriausiai pasirodžiusiems dalyviams bus suteikta ne tik nemokama įmonės steigimo dokumentų sutvarkymo paslauga, pradėtos vystyti idėjos apie jų priėmimą į verslininkų klubą Neto klubas.

<p>(c) Vini.lt archyvo nuotr.</p>

(c) Vini.lt archyvo nuotr.

<p>(c) Vini.lt archyvo nuotr.</p>

(c) Vini.lt archyvo nuotr.

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2019. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.