Mokslinė-praktinė konferencija „Sėkmingas verslas – valstybės ilgalaikio klestėjimo sąlyga“

Darius · 2009-11-10 Naujienos


V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla, remiama Kauno miesto savivaldybės, tarptautinei verslo dienai pažymėti, 2009 metų lapkričio 13 dieną (nuo 9.00 iki 17:00 val.) organizuoja mokslinę – praktinę konferenciją „Sėkmingas verslas – valstybės ilgalaikio klestėjimo sąlyga“.
V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla teikdama prioritetą antreprenerystės skatinimui Lietuvoje, įžvelgdama šiuolaikinio verslo poreikius, tendencijas ir grėsmes – siekia paskatinti jaunosios kartos į(si)traukimą į šiuolaikinio verslo pasaulį.

Konferencijos metu jaunoji karta turės galimybę susipažinti su antreprenerystės samprata, versle būtinomis kompetencijomis, verslo galimybėmis ir sėkmingo verslo pavyzdžiais,  o verslo aplinkos atstovai, politikai, akademinės aplinkos atstovai ir žmoniškųjų išteklių valdymo specialistai turės galimybę pasidalinti ne tik žiniomis ir savo patirtimi, bet ir dalyvauti diskusijoje. Konferencijos metu jaunoji karta turės galimybę susipažinti su antreprenerystės samprata, versle būtinomis kompetencijomis, verslo galimybėmis ir sėkmingo verslo pavyzdžiais,  o verslo aplinkos atstovai, politikai, akademinės aplinkos atstovai ir žmoniškųjų išteklių valdymo specialistai turės galimybę pasidalyti ne tik žiniomis ir savo patirtimi, bet ir dalyvauti patrauklioje diskusijoje šiais klausimais:

* Verslumas ir (ar) antreprenerystė: Kas? Kaip? ir Kodėl?
* Verslininkas Lietuvoje: kaip tarp grėsmių įžvelgti galimybes?
* Asmeninės kompetencijos: kiek tai svarbu versle?
* Sėkmingo verslo istorija.

Registracija

Programa

9:00-10:00 Dalyvių registracija.
10:00-10:05 V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos direktorės E. Vagnerienės žodis
10:05-10:10
V. A. Graičiūno aukštosios vadybos mokyklos prioritetas – antreprenerystės skatinimas Lietuvoje.  
D. Gruosaitė-Juškevič, Studijų plėtros ir tarptautinių ryšių koordinatorė
10:10-10:30 Finansų krizė: sunkmetis ar sisteminė krizė?

Prof. habil. dr. V. Snitka, Kauno technologijos universitetas

10:30-10:45
Skaidrus ir stabilus teisinis verslo reguliavimas – pagrindas valstybės klestėjimui.

A. Paulauskas, Partijos “Naujoji sąjunga” pirmininkas

I sesija. Verslumas ir (ar) antreprenerystė: Kas? Kaip? Kodėl?
I sesijos moderatorė: Dr. M. Kriaučionienė, Kauno technologijos universitetas
10:45-11:00 Verslas ir vadyba: mokslas ar menas?

Prof. habil. dr. R. Jucevičius, Kauno technologijos universitetas

11:00-11:15 Antrepreneriško verslo formavimas

Dr. O. Stripeikis, Vytauto Didžiojo universitetas

11:15-11:30 Intelektine antreprenerystė arba kaip žinios virsta pinigais?

Dr. M. Kriaučionienė, Kauno technologijos universitetas

11:30-11:45 Profesija – amatas ar pašaukimas.

J. Bajorūnienė, Valdymo konsultacijų kompanijos „Verto Conti“ direktorė

11:45-11:55 Klausimai.
11:55-12:10 Pertrauka
II sesija. Verslininkas Lietuvoje: kaip tarp grėsmių įžvelgti galimybes?
II sesijos moderatorius: K. Daukšys, Seimo narys, Darbo partijos frakcijos narys
12:10-12:25 Savivaldybės galimybės skatinant verslą.

R. Mikaitis, Kauno miesto savivaldybės mero pavaduotojas

12:25-12:40 Situacija, kuri mums suteikė galimybę subręsti greičiau.

K. Žališkevičienė, „Swedbank“ Kauno filialo valdytoja

12:40-12:55 Verslas ir politika: grėsmės ir galimybės.

K. Daukšys, Seimo narys, Darbo partijos frakcijos narys

12:55-13:10 Parama verslo kūrimui ir plėtrai.

V. Budraitis, AB Šiaulių banko administracijos vadovo pavaduotojas

13:10-13:20 Klausimai.
13:20-14:20 Pietūs
III sesija. Asmeninės kompetencijos: kiek tai svarbu versle?
III sesijos moderatorė: A. Delonaitė. UAB “Associates” (Prime People) direktorė
14:20-14:35 Vadovo kompetencijų įtaka šios dienos verslo sprendimams.

A. Vaičiulis,  „Vaičiulis Human Resources Consulting“ direktorius

14:35-14:50 Verslo sėkmės sąlyga: tinkamas žmogus tinkamoje vietoje.

J. Marcinkus, „Personalo valdymo inovacijos“ direktorius

14:50-115:05 Kaip pamatuoti asmenines darbuotojų kompetencijas?

J. Užkurėlienė, „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“ vyr. konsultantė

15:05-15:20 Vadovas ar lyderis? Kokios vadovo asmeninės savybės veda į sėkmę jį ir jo kompaniją?

A. Delonaitė. UAB “Associates” (Prime People) direktorė

15:20-15:35 Klausimai
15:35-15:45 Petrauka
IV sesija. Sėkmingo verslo istorija.
IV sesijos moderatorius: Prof.dr. R. Jasinavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas
15:45-16:00 Žemų kainų strategija: efektyvumas, kaip konkurencinis pranašumas.

D. Praspaliauskas, UAB „Tele2“ paslaugų  pardavimo verslo klientams vadovas

16:00-16:15 Žmogiškojo faktoriaus įtaka verslo sėkmei.

A. Dementavičiūtė. „Ūkio banko investicinės grupės“ valdybos pirmininkė

16:15-16:30 Sėkmingo gyvenimo dėsniai.

Prof. dr. R. Jasinavičius, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas

16:30-16:40 Klausimai.
16:40-17:00 Apibendrinimas. Padėkų įteikimas
-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2019. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.