Nuosavas verslas – karjeros galimybė

Eglė · 2014-11-23 Naujienos


10410719_10202018504384781_2211843599229571124_n2014 m. lapkričio 16-23 dienomis vykusio projekto “Own business as a career opportunity” metu netoli Kauno esančioje sodyboje buvo vykdoma mainų programa, kur dalyvavo 28 dalyviai iš Lietuvos, Vokietijos, Latvijos ir Turkijos. Mainų programos metu dalyviai susipažino su verslui svarbiomis asmenybės charakteristikomis, sužinojo verslo rengimo taisykles, išmoko turimą verslo idėją pritaikyti formalioje ir neformalioje aplinkoje aplinkoje.

Projekto “Own business as a career opportunity” veiklų metu buvo siekiama įgyvendinti šiuos tiklus:

  • Sukurti galimybes apie nuosavą verslą galvojantiems jauniems žmonės pasidalinti gerąją patirtimi;
  • Per neformalaus ugdymo metodus (darbą grupėse, simuliacijas) įtraukti projekto dalyvius į bendrą idėjų, susijusių su verslo kūrimo problemų sprendimo būdais, generavimą;
  • Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp jaunųjų verslininkų;
  • Ugdyti verslo kūrimui reikalingas kompetencijas ir įgūdžius;
  • Didinti dalyvių motyvaciją kurti ir plėtoti verslą Europoje;
  • Ugdyti toleranciją ir kultūrinį pažinimą.

Po projekto veiklų, dalyviai pažino verslui svarbias asmenybės charakteristikas, sužinojo verslo rengimo taisykles (verslo plano pagrindai, teisinė bazė), išmoko turimą verslo idėją pritaikyti verslo aplinkoje. Dalyviai išmoko tinkamai pasirinkti savyje turimas kompetencijas ir asmenines savybes ir tikslingai panaudoti jas siekiant ir įgyvendinant savo verslo idėją. Veiklų metu dalyviai įvairias resursais pažvelgė į savo atsivežtas verslo idėjas, susirado bendraminčių ir šias idėjas ištobulino, parengė idėjų prototipus ir pristatė juos kitiems. Projekto metu dalyviai išlavino savo anglų kalbos gebėjimus, išmoko geriau pažinti kitus, reikšti mintis, būti tarp kitų kultūrų ir adaptuotis prie daugiakultūrinės aplinkos, mokėsi spręsti problemas ir įveikti kilusius sunkumus.

Projekto veiklų metu buvo sudarytos mišrios grupės, kad jaunuoliai greičiau pažintų vienas kitą, dingtų varžymasis kalbėti, galėtų diskutuojant lyginti atskirų šalių situaciją. Skirtinga dalyvaujančių šalių ir miestų patirtis, realios sąlygos užsieniečiams suteikė galimybę pasimokyti tolerancijos, pasisemti patirties, kaip galima būtų spręsti su jaunimo verslumu susijusias problemas tarp skirtingų šalių verslo kultūrų. Buvimas kartu ir bendrų idėjų generavimas prisidėjo prie senų stereotipų, susijusių naujų ES šalų narių atsilikimu, naikinimo.  Tiek Vokietija, tiek Latvija, tiek Turkija, tiek Lietuva pasirodė esančios puikios valstybės verslo plėtrai. Taip pat, projekto dalyviai atrado savyje verslininkui būdingas savybes, kurios padės ateityje įsteigti ir sėkmingai vystyti savo verslus, o įgytos žinios bei sutkri bendraminčiai užtikrins verslo kokybę ir galimybę plėstis į kitas rinkas.

Projekto įgyvendinimo metu pastebėjome, kad dalyviai rimtai žiūri į galimybę kurti verslą ir yra be galo iniciatyvūs. Jaunuoliai imliai vykdė jime spaskirtas užduotis, aktyviai dalyvavo diskusijose ir užduodavo jiems kilusius klausimus. Projekto partneriai padarė didelį darbą atrinkdami tik motyvuočiausius dalyvius ir atsakingus komandų lyderius.

EUCoFundedEU

 

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2019. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.