Startavo projektas „Do not waste your time and take this chance“

Darius · 2010-07-10 Naujienos


Viešoji Įstaiga „Verslo iniciatyva“ įgyvendina jaunimo mainų projektą „Do not waste your time and take this chance“. Šio projekto tikslas – jauniems žmonėms, turintiems integravimosi į darbo rinką problemų, padėti pasiruošti aktyviam įsitraukimui į visuomenės dalį, aktyvią darbo srityje. Taip pat padėti išmokti išlaikyti jau surastą darbo vietą, leisti susipažinti su savo ir kitų Europos šalių patirtimi jaunimo nedarbo srityje

Projekto metu bus vykdomos plataus spektro edukacinės veiklos: nuo mokymo pildyti CV ir motyvacinį laišką iki susitikimų su sėkmingais verslininkais, galinčiais pasidalinti savo įkvepiančia patirtimi, nuo pokalbio dėl darbo imitavimo iki strateginio planavimo simuliacijų žaidimo.

Liepos 8-10 dienomis Kaune buvo organizuojamas išankstinis šio projekto planavimo vizitas. Į šį vizitą atvyko po vieną jaunimo lyderį ir po vieną į pagrindines veiklas įsitrauksiantį dalyvį  iš kiekvienos organizacijos partnerės. Per intensyvią pusantros dienos trukusią programą ne tik išanalizavome nedarbo situaciją visose projekte dalyvausiančiose šalyse (Vokietijoje, Norvegijoje, Estijoje ir Lietuvoje), bet ir susipažinome su į projektą atvyksiančių dalyvių specifika, jų poreikiais, potencialiomis grėsmėmis. Tai buvo ypač svarbu atsižvelgiant į tai, kad projekte dalyvausiantys jaunuoliai dėl vienokių ar kitokių priežąsčių yra priskiriami rizikos grupei: dalis jų yra nutraukę mokslus vidurinėse mokyklose, kai kurie turi sunkumų bandant išlikti darbo rinkoje, keli yra visiškai nemotyvuoti ieškotis darbo, be to, daugiau nei pusė dalyvių susiduria su socializacijos ir komunikacijos problemomis. Visi šie klausimai buvo plačiai aptarti per pasirengiamąjį vizitą: su partneriais buvo sutarta kaip pasidalinti projekto vykdymo atsakomybes, taip pat kaip spręsti krizines situacijas. Vakarienių metu susitikome su Kauno jaunimo reikalų tarybos vadove Gintare Skaiste, Kauno miesto jaunimo reikalų koordinatore Laura Ramanauskaite-Stašiauskiene ir “Verslininkų namų” direktoriumi Donatu Žiogu. Jie pasidalijo savo mintimis apie projekto metu naginėjamą ir sprendžiamą problematiką, savo visapusiška patirtimi.  Nors projekto kūrimo metu, IPV svarbą vertinome pakankamai skeptiškai, dabar pilnai suprantame jo paskirtį ir naudą, ypač projektuose, į kuriuos įtraukiami žmonės turintys mažiau galimybių arba esantys iš vienokių ar kitokių rizikos grupių. Per IPV pavyko suformuoti tikrai glaudžią komandą, kuri galės įgyvendinti projektą ir pasiekti jo kūrimo metu užsibrėžtus tikslus. Tikimės, kad šis projektas padės jauniems žmonėms, kurie įsitrauks į projekto veiklas, žengti tvirtus žingsnius pradedant sėkmingas profesines karjeras. Kita vertus, jiems tai bus puiki proga pažinti skirtingas kultūras, suprasti, kad jų problemos nėra susijusios tik su jų gyvenama šalimi, o yra bendros visoje Europoje, pažinti naujus žmones ir įgauti visiškai naujos patirties (juolab, kad daugeliui iš jų tai bus pirmoji gyvenime kelionė į užsienio šalį).

Ypatingai padėkoti norėtume Raimundui Šmitui, Kauno savivaldybės užsienio ryšių skyriaus vedėjui, už pagalbą surandant projekto organizacijas partneres iš Kauno miestų partnerių, bei užtikrinant papildomą finansinę paramą projektui iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Taip pat Vidimantui Žekui, vienų prabangiausių Kauno viešbučių “Perkūno namai” ir “Daugirdas” savininkui ir direktoriui, už ypatingą svetingumą išankstinio planavimo vizito metu.

Projekto organizatoriai Jonas Ignatavičius ir Akvilė Rutauskaitė

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2018. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.