Startuoja “EcoSim Elections” simuliacinis žaidimas

Jonas · 2010-03-23 Naujienos


VšĮ “Verslo iniciatyva”  remiant Konrado Adenauerio fondui pradeda įgyvendinti projektą “EcoSim elections”.  Šio projekto metu dešimtyje Jaunųjų konservatorių lygos filialuose bus pristatoma partijų veiklą modeliuojanti simuliacija, taip pat skaitomi pranešimai susiję su simuliacijos metu pristatomais realaus gyvenimo procesais.

Žaidimo metu simuliuojamas priešrinkiminis laikotarpis. Jo pradžioje komandos atstovauja kelioms skirtingoms, tačiau vienodą palankumą (populiarumą) visuomenėje turinčioms partijoms. Partijos finansiniai ištekliai – vienodi (valstybinės dotacijos partijoms yra nustatomos pagal ankstesnių metų politinių partijų finansavimo vidurkius). Kiekvieną kartą priimdamos sprendimus (vienas sprendimų laikotarpis atspindi vieną realaus gyvenimo savaitę), visos komandos turi įvertinti tris visuomenei aktualius klausimus, nurodydamos savo poziciją, vertinant įvairias iniciatyvas. Kiekvieno laikotarpio metu vienas iš trijų klausimų – privalomas (negali būti pasirinktas). Komandos taip pat  privalo valdyti savo turimus finansinius išteklius, kuriuos savo nuožiūra  kiekvieno laikotarpio pabaigoje paskirsto įvairiems žiniasklaidos kanalams (spaudai, televizijai, internetui etc.).

Pagal priimtus sprendimus kompiuterinė programa, apskaičiavusi gautus duomenis, sudaro rezultatų lentelę, kuri sugeneruojama pagal iš anksto numatytus koeficientus, atsispindinčius tiek keturių skirtingų visuomenės grupių reakciją į tam tikrus sprendimus, tiek žiniasklaidos kanalų efektyvumą atskiroms visuomenės grupėms, tiek verslo grupių palankumą siūlomai vykdyti politikai (koeficientuose naudojami realūs naujausi Lietuvos statistikos departamento ir kitų oficialių šaltinių pateikiami duomenys). Kuo palankesnius sprendimus verslui priima komanda (partija), tuo daugiau finansinių išteklių ji pritraukia kitu laikotarpiu. Rezultatų ataskaitoje komandos mato skirtingą visuomenės palankumo dinamiką, taip pat bendrus atskirų visuomenės grupių aktyvumo rezultatus. Jau priimti sprendimai turi įtaką (tolydžio mažėjančią) ir vėlesniuose laikotarpiuose. Rinkėjai klasifikuojami į neaktyvius, iš dalies apsisprendusius ir visiškai apsisprendusius.

Sudėtingesnis simuliacijos variantas numato pasiskirstymą pagal ideologines kryptis, o tai lemia tam tikrus skirtumus pradinėse ikirinkiminio laikotarpio pozicijose. Taip pat egzistuoja skirtingas palankumas atskirais visuomenei reikšmingais klausimais (pvz. liberaliosios politinės jėgos bus pradžioje labiau palaikomos jaunimo). Didžiosios politinių sprendimų sritys (kryptys – kiekviena iš jų turi mažiausiai 10 subsričių pasirinkimų, iš kurių 3 kiekviename laikotarpyje reikia pasirinkti komandai) įtraukia visas pagrindines parlamentinės demokratijos politinės sistemos dalis (viešojo sektoriaus vystymą, tarptautinė politiką, ekonominės aplinkos vystymą etc.)

Pranešimai

Atliekant simuliaciją neišvengiamai susiduriama su pertraukų būtinybe. Jų metu mokymų vykdytojai, naudodami unikalią kompiuterinę programą, įvertina rezultatus bei parengia tam tikrą šių rezultatų analizę. Pertraukų laikas yra išnaudojamas skaitant teminius pranešimus. Kiekvieną kartą vykdydami „EcoSim Elections“ programą siūlome dalyviams 3, maždaug 20 minučių trunkančius pranešimus. Siekiant kuo efektyvesnio praktiškai įgytų žinių įsisavinimo, pranešimų temos yra maksimaliai glaudžiai susietos su simuliacija.

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2019. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.