Viešieji pirkimai


2015 07 27  Nr. VP2015-07-1-3

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO „THE MOST IMPORTANT STEP IS STEP NUMBER ONE (USUALLY TO GET OUT OF HOME)“   JAUNIMO MAINŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Erasmus+ programos projektą „The Most Important Step is Step Number One (Usually to Get Out of Home)“ kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto jaunimo mainų organizavimo paslaugas.

Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2015 m. rugpjūčio 4 d. 10 val. el. paštu info@vini.lt

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 862020499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2014 10 01 Nr. VP2014-10-1

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL ERASMUS+ PROGRAMOS PROJEKTO “OWN BUSINESS AS A CAREER OPPORTUNITY” JAUNIMO MAINŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Erasmus+ programos projektą „Own business as a career opportunity“ kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d. Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto jaunimo mainų organizavimo paslaugas. Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina.

Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims. Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2014 m. spalio 10 d. 10 val. el. paštu info@vini.lt

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorė Giedrė Keturkaitė, tel. 869677394, giedre@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-11-29 , Nr. VP2012-11-2

 KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL VERSLO KONSULTANTŲ PASLAUGŲ 

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti verslo konsultantų paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymų atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 gruodžio 11 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-12-17 , Nr. VP2012-12-3

 KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖl MOKYMŲ DALYVIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti mokymų stovyklų  neformalaus ugdymo vadovo paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymų atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2013 sausio 3 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-12-17 , Nr. VP2012-12-2

 KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL MOKYMO STOVYKLŲ NEFORMALAUS UGDYMO VADOVO PASLAUGŲ 

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti mokymų stovyklų  neformalaus ugdymo vadovo paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymų atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2013 sausio 3 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-12-17 , Nr. VP2012-12-1

 KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL APGYVENDINIMO IR MAITINIMO  PASLAUGŲ

VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojama įsigyti apgyvendinimo ir maitinimo paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymų atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2013 sausio 3 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-11-05 , Nr. VP2012-11-1

 KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL SIMULIACINIŲ MOKYMŲ LEKTORIŲ PASLAUGŲ
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti simuliacinių mokymų lektorių paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymų atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 lapkričio 12 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

 

2012-06-28 , Nr. VP2012-06-2

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE Dėl VERSLUMO ELEKTRONINIO VADOVO KŪRIMO IR VIZUALIZACIJOS PASLAUGŲ
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti verslumo elektroninio vadovo kūrimo ir vizualizacijos paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 liepos 5 d. 16 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt  Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012-06-04 , Nr. VP2012-06-1

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL PROJEKTO VIEŠINIMO PRIEMONIŲ SPAUSDINIMO PASLAUGŲ
 VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto viešinimo priemonių spausdinimo paslaugą.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 birželio 8d. 16:00 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt  Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012.04.23 Nr. VP2012-04-1

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL AUDITO PASLAUGŲ
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto audito paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 m. balandžio 30 d. 12 val. el. paštu info@vini.lt

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt  Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012-03-27 , Nr. VP2012-03-5

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL ASMENINIŲ KOMPIUTERIŲ NUOMOS
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti asmeninių kompiuterių nuomos paslaugą.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos bei pasiūlymo kokybės principo.. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 balandžio 2 d. 12:00 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt   Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012-03-27 , Nr. VP2012-03-4

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL INTERNETINIO PUSLAPIO KŪRIMO PASLAUGOS
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.

Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto internetinio puslapio jauni.eu kūrimo paslaugą.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 balandžio 2 d. 12:00 val. nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt  Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012-03-27 , Nr. VP2012-03-2

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL BIURO PREKIŲ
VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne maţiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.
Šio pirkimo metu planuojame įsigyti biuro prekių.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis ţemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.
Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 m. balandţio 2 dienos 12.00 val. Ant voko užrašomas pirkimo pavadinimas, tiekėjo pavadinimas ir adresas, nurodoma „Neatplėšti iki 2012.04.02 12:00 val.” ir siunčiamas adresu: VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.
Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt    Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

2012-03-26 , Nr. VP2012-03-3

KVIETIMAS DALYVAUTI KAINŲ APKLAUSOJE DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO PASLAUGŲ
 VŠĮ „Verslo iniciatyva“ vykdydama Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 1 prioriteto “Socialinė ir ekonominė regiono plėtra ir konkurencingumo skatinimas” priemonę „Remti verslo, darbo rinkos, tyrimų ir technologijų plėtrą” kviečia Jūs dalyvauti kainų apklausoje, neskelbiant apie pirkimą, apklausą vykdant raštu, kreipiantis į ne mažiau kaip 3 tiekėjus, kaip tai numato LR Viešųjų pirkimų įstatymo 2 str. 15 d.

Šio pirkimo metu planuojame įsigyti projekto renginių organizavimo paslaugas.
Pasiūlymai (pateikti pagal priede 2 nurodytą formą) bus vertinami laikantis žemiausios kainos principo, kai vertinama bendra pasiūlymo kaina. Pasiūlymas negali būti skaidomas į atskiras dalis, bei negalima pateikti pasiūlymą atskiroms pasiūlymo dalims.

Pasiūlymą kviečiame pateikti iki 2012 kovo 30 d. 12:00 nuskanuotą el. paštu info@vini.lt arba pristatyti adresu VŠĮ „Verslo iniciatyva“, Savanorių pr. 281-405, Kaunas LT-50128.

Papildomą informaciją apie šį pirkimą gali suteikti pirkimo organizatorius Darius Karaša, tel. 8 620 20499, darius@vini.lt   Peržiūrėti pirkimo dokumentus.

SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS nuo 2015 01 02

 

-->

© VšĮ "Verslo iniciatyva", 2009-2024. Visos teisės saugomos. E-sprendimai ir dizainas - I AM AURI.